Jan Claeys

Naam : Claeys Jan
Eenheid: 3de jagers te voet
Gevallen: overleden in het krijgsgasthuis Doornik
Doodsoorzaak: in onderzoek
Datum: 15 december 1919
Ouderdom: 24 jaar
Huidige begraafplaats: in onderzoek