Auteursrechten

NSB Dudzele is bereid om teksten en informatie via het internet kenbaar te maken. Bij het opmaken van teksten wordt er steeds naar gestreefd om alle bronnen, intellectuele eigenaars of anderen in hun werk te erkennen en aldus te vermelden. Indien NSB Dudzele dit niet zou gedaan hebben is dit niet met kwaad opzet en vragen wij om ons hier op te wijzen zodat dit kan rechtgezet worden.
NSB Dudzele vraagt in dezelfde geest dat personen die wensen gebruik te maken van informatie, op de NSB Dudzele website verschenen, hierover voorafgaandelijk in contact komen met de vereniging via de voorziene contactgegevens. Een eerlijke bronvermelding (website vermelding en naam van de auteur) zal steeds een minimale vereiste zijn. Met dank bij voorbaat hiervoor.

Bericht betreffende foto’s:

Tijdens onze activiteiten van NSB DUDZELE worden regelmatig foto’s gemaakt en somtijds gefilmd . Deze foto’s en films kunnen gebruikt of geplaatst worden op de website van onze vereniging of vertoond worden bij een of andere activiteit.

Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s en films is het niet mogelijk iedereen vooraf toestemming te vragen tot publicatie.

De vereniging gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht iemand desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto of beeld op filmmateriaal, dan zal deze op diens eenvoudig verzoek onmiddellijk worden verwijderd. Gelieve hiervoor een bericht te sturen aan martin.van.acker@telenet.be met opgave van uw naam, de bewuste foto of filmfragment die u niet wenst gepubliceerd te zien.

Om de privacy van de gefotografeerde te beschermen mogen zonder toestemming geen foto’s op deze website geplaatst verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, schermafdrukken of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of de betrokken gefotografeerde persoon.

Met dank voor het begrip.

Martin Van Acker

De bevrijding van Dudzele in september 1944