Inhuldiging van de zitbank op het ereperk te Dudzele

Augustus 2022

Hieronder toespraak voorzitter NSB Dudzele.

Beste afgevaardigden van Stad Brugge, leden van het feest comité Dudzele, beste mensen allemaal, in naam van ons NSB bestuur hartelijk dank voor uw aanwezigheid

Wij zijn hier op dit mooie serene ereperk der oudstrijders om een rustbank in te huldigen. Deze inhuldiging was eigenlijk gepland ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van NSB Dudzele maar coronaperikelen hebben daar anders over beslist.

Ik wil de Stad Brugge bedanken voor hun bereidwilligheid om deze locatie te mogen gebruiken om deze unieke rustbank hier te mogen plaatsen.

Maar vooral mijn grote dank aan onze Vaandrig Robert Costenoble die gezorgd heeft voor het ontwerp en met een grote passie voor zijn vak en vele uren arbeid deze rustbank heeft gemaakt

Het is niet zo maar eventjes een rustbank, het is een waar kunstwerk die zijn gelijke vind aan de Herdenkingssite aan de Herdersbrug die eveneens door Robert werd vervaardigd en die zeker een van de drukst bezochte zitbanken is geworden in de regio.

Vanop deze bank hier beschut door een stukje eeuwen oude kerkmuur en de 102 jaar oude gedenkkapel heeft de bezoeker een rustpunt met een mooi zicht op het ereperk, de Kerk en de eeuwenoude Romaanse toren. De gegraveerde tekst (auteur Paul De Vuyst) op het plaatje stuurt aan om in gedachten even dankbaar te zijn aan de opofferingen en leed van de vele mensen tijdens de oorlogsjaren en dan In het bijzonder de gesneuvelde dorpsgenoten vermeld in de kapel en de oud strijders alhier begraven op en rond het ereperk. Ik citeer even de tekst:

Samenleven
Van thuis verdreven, doolden zij
Van liefde verstoken, angstten zij
In herinnering samen, leven wij

Mag ik bij deze een minuut stilte vragen voor alle mensen die een gestorven zijn door het zinloos oorlogsgeweld.

Voor zijn jaren trouwe dienst om ons vaandel met de zorg en eerbied op allerlei manifestaties te dragen wordt, door de Nationale Strijdersbond van België, aan Robert een erediploma van vaandeldrager uitgereikt.

Als teken van deze eervolle onderscheiding wordt hem een medaille opgespeld. Daarnaast ontvangt Robert de Nationale pin met palmen.

Mag ik Schepen Mieke Hoste vragen deze onderscheidingen te overhandigen.

Mr de Burgemeester zou u willen deze zitbank onthullen

Dank aan allen voor uw aanwezigheid

Zitbank op het ereperk te Dudzele – Vaandrig Robert Costenoble
Onthuldiging van de zitbank door Burgemeenster Dirk Defauw.
De onthuldiging.
Overhandiging van de vlag door Burgemeester Dirk Defauw aan onze voorzitter Martin Van Acker.

Enkele sfeerfoto’s