Herdenking 5 november 2023

Op zondag 5 november 2023 waren we toe aan de 104de editie van onze herdenkingsviering. Naar aloude gewoonte werd op die dag hulde gebracht aan alle oorlogsslachtoffers maar in het bijzonder onze gesneuvelde dorpsgenoten en burgerslachtoffers, onze Canadese bevrijders, en de bemanning van de neergestorte Blenheim aan de herdersbrug. Julaan De Clercq stond dit jaar in de schijnwerper.

Vanaf 9u werden de vaandrigs en genodigden verwacht in de Polder voor de koffie. De stoet naar de kerk werd tussen twee regenvlagen afgewerkt. De misviering werd opnieuw het hoogtepunt van de dag. Het prachtige optreden van het kinderkoor, de indrukwekkende klanken van de doedelzak, het voortreffelijke dansje van de schoolkinderen, en de passende bijdrage van onze harmonie deed de vele aanwezigen op het puntje van hun stoel schuiven. Pastoor Carmino kon natuurlijk niet achterblijven en wist op zijn ludieke manier de dienst te leiden. Op het eind dwarrelden zoals gebruikelijk de poppy”s naar beneden terwijl Caroline het beklijvende ‘High Cathedral’ zong.

De bloemenhulde aan de kapel werd door de aanhoudende regen verplaatst naar de kerk.

Na de viering trok het gezelschap naar de Polder voor de receptie. Zij die waren ingeschreven konden na de receptie aanschuiven voor het feestmaal. Naast de gebruikelijke film van onze voorzitter werd het verhaal rond de ‘Dudzeelse Bloemzak’ verteld en volgende ook een meer dan geslaagd optreden van Wilfried Snauwaert, die een lied had geschreven over het oorlogsverleden. Tussendoor bracht onze voorzitter hulde aan Mark Ceuterick die na 20 jaar stopt als bestuurlid van NSB Dudzele. De trekking van de tombola was het laatste wapenfeit van de namiddag.

Dank aan allen die op een of andere manier hebben bijgedragen tot het slagen van deze herdenking!