Dochter Canadese bevrijder WO-2 op bezoek in Dudzele

NSB had de eer het Canadees echtpaar Kathie & Bill Laforge uit Vanderhoof, British Colombia-Canada even te begroeten aan de Herdenkingskapel te Dudzele.
De vader van Kathie was H. Des Braden die tijdens WO II diende bij de Manitoba Dragoons, de bevrijders van o.a Diksmuide, Oostende, Brugge, Dudzele en Blankenberge. Onder de begeleiding van voormalig havenkapitein en dorpsgenoot Joris Praet en de heer Guy De Backer werden Kathie en Bull door de verschillende gemeentebesturen van de bevrijdde steden tijdens september 1944 op eervolle wijze ontvangen. Tijdens deze reisroute hebben zij ook even halt gehouden aan de Gedenkkapel en de daar ter plaatse indertijd genomen foto tijdens de bevrijding van Dudzele. Een mooie tekst in het gedenkboekje in de kapel zorgt voor een blijvende herinnering.
Met dank aan Joris Praet.

NSB Dudzele

Het Canadese echtpaar Kathie en Bill Laforge aan de Gedenkkapel.

De tekst geschreven door Dhr. en Mevr. Laforge in het gedenkboekje in de kapel.